Mô hình kinh doanh là gì? Giải thích mô hình kinh doanh

Hiểu vấn đề bạn đang giải quyết cho khách hàng chắc chắn là thách thức lớn nhất bạn sẽ gặp phải khi bắt đầu kinh doanh. Khách hàng cần muốn những gì bạn đang bán và sản phẩm của bạn cần giải quyết một vấn đề thực sự. Nhưng, đảm bảo rằng sản phẩm của bạn …

Nhượng quyền là gì, ý nghĩa của franchise

Bài viết này là một phần của Hướng dẫn khởi nghiệp kinh doanh của chúng tôi , một danh sách các bài viết của chúng tôi sẽ giúp bạn bắt đầu và chạy ngay lập tức! Nhượng quyền là gì? Tôi đặt câu hỏi này cho một câu lạc bộ doanh nhân trung học. Câu trả lời của họ rất …

Create your website with WordPress.com
Bắt đầu